zarzad - Terapeuci Domancica - PSTMZD Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Metodą Zdenko Domancica

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW METODĄ ZDENKO DOMANCICA

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Martyna Fon Zvegelj - Prezes

 • Ogólne kierownictwo pracą Stowarzyszenia i jego organów,

 • Reprezentowanie Stowarzyszenia w sprawach bieżących,

 • Nadzór nad realizacją obowiązków statutowych: odbywanie posiedzeń Zarządu (§ 28 - raz na 3 miesiące), walne zebrania (§ 21 - corocznie sprawozdawcze, raz na 4 lata wyborcze),

 • Nadzór nad realizacją Programu działania Stowarzyszenia

 • Rzecznik stowarzyszenia,

 • Utrzymywanie kontaktów z terapeutami i kliniką Zdenko Domancica w Słowenii oraz jego agendami w innych państwach,

 • Współpraca z jednostkami informacji publicznej,

 • Programowanie działalności informacyjno-wydawniczej Stowarzyszenia,

 • Prowadzenie stron internetowych,


Witalis Kobus - Wiceprezes ds. prawnych

 • Nadzór nad wypełnianiem przez Stowarzyszenie obowiązków prawnych,

 • Analiza funkcjonowania statutu Stowarzyszenia,

 • Prawne warunki i zasady współpracy Stowarzyszenia z innymi podmiotami,

 • Prawne warunki wykonywania działalności terapeutycznej,

 • Współpraca z Sądem Koleżeńskim Stowarzyszenia.


Wiceprezesi

Paulina Drzewień, Krystyna Rezmer, Krystyna Hampelska

 • Nadzór nad wydawaniem certyfikatów oraz prowadzeniem listy terapeutów,

 • Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia: deklaracje, sprawy członkowskie,

 • Opłacanie składek członkowskich,

 • Organizacja, koordynacja i zakres programowy zlotów PSTMD,

 • koordynacja i zlotów PSTMD

 • Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia (w tym sprawy członkowskie)
 • Prowadzenie spraw organizacji posiedzeń statutowych i innych spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • Współpraca z organem nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia

Bartosz Filapek - Skarbnik członek zarządu

 • Prowadzenie wszelkich spraw finansowo- rachunkowych i majątkowych Stowarzyszenia ( w tym składki członkowskie),

 • Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji finansowo - księgowej Stowarzyszenia,

 • Współpraca z właściwymi jednostkami państwowymi i samorządowymi w zakresie spraw finansowych, majątkowych i statystycznych,

 • Współpraca z Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia.

TELEFONY KONTAKTOWE


Fon Martyna tel. 601 260 129

Pełka Beata tel. 609 072 308

Kobus Witalis tel. 721 059 113

Filapek Krzysztof  tel. 502 338 698 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego